IKC-raad

De IKC- raad van IKC De Wieling bestaat uit ouders, leerkrachten en pedagogissch medewerkers verbonden aan het IKC.

De IKC-raad denkt actief mee in de organisatie van het IKC en stemt al dan niet in met én adviseert over onderwerpen die met het beleid van het IKC te maken hebben.

U kunt hierbij denken aan de keuze van lesmethodes, beleid tegen pesten, de financiële kaders, les- en openingstijden en passend onderwijs/ kinderopvang.

Personeelsgeleding:
Carmen Roelofs (onderwijs)
Linda Hombergen (onderwijs)
Patricia Turk (kinderopvang)
Oudergeleding:
Demi Reijmers- Notten (kinderopvang)
Joris Kleinhans (onderwijs en BSO)
Tim van Dreumel (onderwijs en BSO)
Stefan Voeten (onderwijs en BSO)

Contact

Bezoekadres

IKC de Wieling

Kolkweg 5
6685 BC Haalderen
Postbus 110 6680 AC Bemmel

E-mail: wieling@delinge.nl
Tel: 0481-462172

Privacyverklaring