1

Over de School


Algemene informatie

Contactgegevens

IKC De Wieling
Kolkweg 5
6685BC Haalderen
0481-462172

Locatie

Schoolbestuur

Stichting Primair Onderwijs de Linge
Aantal scholen: 9
Aantal leerlingen: 1.793
www.delinge.nl 

Schooldirectie

Directeur: Shireen Beuker 
E-mailadres:
s.beuker@delinge.nl

Intern begeleider: Laura van Breukelen
E-mailadres: l.vanbreukelen@delinge.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband 25-06 PO.

Aantal leerlingen en aantal leerlingen de afgelopen jaren

De school heeft 5 groepen van gemiddeld 23 kinderen per groep.
Het huidige schooljaar (schooljaar 2023-2024) zijn er drie combinatiegroepen geformeerd: groep 1-2, groep 3-4 en groep 5-6. Groep 7 en 8 zijn een enkele groep.

Missie en visie

Kenmerken van de school

Missie en visie

Wat is de missie of visie van de school en hoe draagt de school die uit?

"Wij maken leren zichtbaar!"

Op IKC de Wieling mag ieder kind zichzelf zijn. Wij geloven dat ieder kind het best leert in een overzichtelijke, voorspelbare leeromgeving met vaste elementen. Structuur dus door het hele IKC heen. Zo bieden we rust, houvast en ruimte aan kinderen met verschillende leerstijlen en niveaus. Dit is dé basis voor de ontwikkeling van ieder kind. We focussen elke dag op de persoonlijke groei van iedere leerling. Waar sta je in je ontwikkeling? Wat ga je leren? En wat heb je nodig om te kunnen groeien? We dagen onze leerlingen uit om na te denken over hun sterke punten en leerpunten. Daarnaast stimuleren wij hen de manier te ontdekken waarop zij het beste leren. Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen meer leren als ze dat samen doen met kinderen van verschillende niveaus. Daarom geven we hen de ruimte om van en met elkaar te leren door het hele IKC heen. Kinderen die van IKC de Wieling afkomen hebben inzicht in zichzelf, weten wat ze nodig hebben om zich te ontwikkelen, hebben zelfvertrouwen en weten dat je samen verder komt.

Kernwaarden

'Als je bij ons binnenstapt, zorgen we ervoor dat je gezien wordt. Daar begint alles mee. Je hebt het gevoel dat je ertoe doet, dat je welkom bent en dat je je veilig mag voelen. Vervolgens kun je vertrouwen krijgen en geven. Dit geldt voor alle kinderen, alle medewerkers en alle ouders. Dit is de basis om tot leren te komen. Met vertrouwen versterken we elkaar. We maken samen keuzes en helpen elkaar in onze ontwikkeling. Zo blijven we elke dag leren. Daarom is onze laatste kernwaarde groeigericht.'

Identiteit

IKC De Wieling is een integraal kindcentrum met een open katholiek karakter. Ons IKC is toegankelijk voor iedereen. De katholieke identiteit van de school is zichtbaar in de aandacht voor de katholieke feestdagen en vieringen. We vinden het belangrijk om ook aandacht te besteden aan de verscheidenheid van levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals deze in onze multiculturele samenleving spelen. Wij geven kinderen tools en bagage mee waarmee zij een gefundeerde mening kunnen ontwikkelen en waarbij het standpunt van de ander als waardevol beschouwd moet worden.

De Wielingenraad 

Op De Wieling hebben we ook een leerlingenraad. Wij noemen dit de Wielingenraad. De Wielingenraad heeft als doel:

Een leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van de leerlingen op school. De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, adviseren en beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad baseert zich daarbij op de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Ook kan de school (directie, leerkrachten) onderwerpen op de agenda zetten om de mening van de leerlingen te horen.

Contact

Bezoekadres

IKC de Wieling

Kolkweg 5
6685 BC Haalderen
Postbus 110 6680 AC Bemmel

E-mail: wieling@delinge.nl
Tel: 0481-462172

Privacyverklaring