Documenten

Aanmeldformulier onderwijs

Inschrijfformulier Kinderopvang De Linge

Verlofformulier

Schoolondersteuningsprofiel

Inspectierapport BSO De Droomvlucht

Pedagogisch beleidsplan dagopvang

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang

Beleid veiligheid en gezondheid IKC De Wieling 2023

Inspectierapport Kinderopvang De Tovertuin

 

Contact

Bezoekadres

IKC de Wieling

Kolkweg 5
6685 BC Haalderen
Postbus 110 6680 AC Bemmel

E-mail: wieling@delinge.nl
Tel: 0481-462172

Privacyverklaring