Documenten

Aanmeldformulier onderwijs 2024

Beleid veiligheid en gezondheid IKC De Wieling 2023

Informatiegids 2023-2024

Inschrijfformulier Kinderopvang De Linge

Inspectierapport BSO De Droomvlucht 231207

Inspectierapport Kinderopvang De Tovertuin

Pedagogisch beleidsplan dagopvang mei 2024

Pedagogisch werkplan

Protocol meldcode De Linge

Reglement Oudercommissie 2024

Schoolondersteuningsprofiel 2023-2024

Verlofformulier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Bezoekadres

IKC de Wieling

Kolkweg 5
6685 BC Haalderen
Postbus 110 6680 AC Bemmel

E-mail: wieling@delinge.nl
Tel: 0481-462172

Privacyverklaring