Schooltijden en opvang

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één of meerdere middagen per week vrij).

 
Voorschoolse opvang
Schooltijd
Schooltijd
Naschoolse opvang

 

ochtend

ochtend

middag

middag

Maandag

7.30 – 8.30

8.30 - 12.15

12.15 –14.30

14.30 - 18.00

Dinsdag

7:30 - 8:30

8:30 - 12:15

12:15 - 14:30

14: 30 - 18:00

Woensdag

-

8:30 - 12:15

-

-

Donderdag

7:30 - 8:30

8:30 - 12:15

12:15 - 14:30

14:30 - 18:00

Vrijdag

-

8:30 - 12:15

12:15 - 14:30

-

 
Voorschoolse opvang
Schooltijd

 

ochtend

ochtend

Maandag

7.30 – 8.30

8.30 - 12.15

Dinsdag

7:30 - 8:30

8:30 - 12:15

Woensdag

-

8:30 - 12:15

Donderdag

7:30 - 8:30

8:30 - 12:15

Vrijdag

-

8:30 - 12:15

 
Schooltijd
Naschoolse opvang

 

middag

middag

Maandag

12.15 –14.30

14.30 - 18.00

Dinsdag

12:15 - 14:30

14: 30 - 18:00

Woensdag

-

-

Donderdag

12:15 - 14:30

14:30 - 18:00

Vrijdag

12:15 - 14:30

-

  

* Iedere vrijdag voor de vakantie is groep 5 t/m 8 ook om 12.15 uur vrij.

Maandag: VSO <7.00 uur: afhankelijk van voldoende animo.
Dinsdag: VSO <7.00 uur: afhankelijk van voldoende animo.
Donderdag: VSO <7.00 uur: afhankelijk van voldoende animo.

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang De Linge, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Buitenschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met pedagogisch medewerkers, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Op dinsdag, donderdag en vrijdagochtend bieden wij van 8.15-12.15 uur kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar opvang op peutergroep De Tovertuin. Op de peutergroep bieden wij peuterlunch.

Vakantierooster 2023-2024

Vakantierooster

Herfstvakantie

16 t/m 20 oktober 2023

Kerstvakantie

25 december 2023 t/m 5 januari 2024

Carnaval/voorjaarsvakantie

12 t/m 16 februari 2024

Tweede Paasdag

1 april 2024

Koningsdag

27 april 2024

Meivakantie

29 april t/m 10 mei 2024

Tweede Pinksterdag

20 mei 2024

Zomervakantie

8 juli t/m 16 augustus 2024

 

 

Contact

Bezoekadres

IKC de Wieling

Kolkweg 5
6685 BC Haalderen
Postbus 110 6680 AC Bemmel

E-mail: wieling@delinge.nl
Tel: 0481-462172

Privacyverklaring